• aphiwat
  • 13
   โพสต์
  • 13
   ผู้ติดตาม
  • 147
   กำลังติดตาม
    • 12 ต.ค. 2022 เวลา 12:28 • ปรัชญา
     วิชาการจัดการตนเอง มีหัวข้อ/ประเด็นใดบ้าง ปล.ตั้งคำถามเพื่อเป็นข้อมูลในการทำงานด้านการพัฒนาเด็และเยาวชน ?
     6 คำตอบ
     2
    • 16 ก.ย. 2022 เวลา 13:04 • ปรัชญา
     ปัญหาสุขภาพจิตในอดีต (ก่อนมีอินเตอร์เน็ต) กับปัจจุบันมีความต่างกันอย่างไร รบกวนเสนอทัศนะครับ ปล.ข้อมูลที่ได้เพื่อประโยชน์ในการทำงานด้านการให้คำปรึกษาครับ?
     12 คำตอบ
     1
     1
    • 8 ก.ย. 2022 เวลา 14:45 • ปรัชญา
     ปรัชญาการใช้ชีวิตของคนยุคก่อนมีอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างไร ?
     11 คำตอบ
     2
    • 5 ส.ค. 2022 เวลา 13:36 • ปรัชญา
     สุดท้ายแล้วมนุษย์ต้องการสิ่งใด ?
     28 คำตอบ
    • 27 ก.ค. 2022 เวลา 15:30 • ปรัชญา
     ทักษะในด้านการจัดการชีวิตตนเอง ที่เด็ก ม.ต้น ควรมี?
     10 คำตอบ
     2