มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • Yasuo
  • 3
   โพสต์
  • 1
   ผู้ติดตาม
  • 11
   กำลังติดตาม
  • เป็นโรนิน ของภูมิภาค ไอโอเนีย
  • รับงานทัั่วไป