มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • 3 ม พรหมบุตร
  • 41
   โพสต์
  • 7
   ผู้ติดตาม
  • 33
   กำลังติดตาม
    • กลั่นหามาเล่า Ep.55 "วิธีที่ทำให้คุณเป็นเอกในสิ่งที่ทำ ตอนจบ" กลั่นหามาเล่าโดย ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร (Wasit Prombutr, D.B.A.)
     สำหรับสำหรับผู้ชื่นชอบการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน แวะเวียนเยี่ยมเยียนติชมื่อการเรียนรู้ทั้งแบบฟรีและแบบมีค่าใช้จ่ายได้ที่ Life Alignmentor B...
     กลั่นหามาเล่า Ep.55 "วิธีที่ทำให้คุณเป็นเอกในสิ่งที่ทำ ตอนจบ" กลั่นหามาเล่าโดย ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร (Wasit Prombutr, D.B.A.)
     สำหรับสำหรับผู้ชื่นชอบการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน แวะเวียนเยี่ยมเยียนติชมื่อการเรียนรู้ทั้งแบบฟรีและแบบมีค่าใช้จ่ายได้ที่ Life Alignmentor B... อ่านต่อ
    • กลั่นหามาเล่า Ep.54 "วิธีที่ทำให้คุณเป็นเอกในสิ่งที่ทำ ตอนที่ 3" กลั่นหามาเล่าโดย ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร (Wasit Prombutr, D.B.A.)
     สำหรับสำหรับผู้ชื่นชอบการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน แวะเวียนเยี่ยมเยียนติชมื่อการเรียนรู้ทั้งแบบฟรีและแบบมีค่าใช้จ่ายได้ที่ Life Alignmentor B...
     กลั่นหามาเล่า Ep.54 "วิธีที่ทำให้คุณเป็นเอกในสิ่งที่ทำ ตอนที่ 3" กลั่นหามาเล่าโดย ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร (Wasit Prombutr, D.B.A.)
     สำหรับสำหรับผู้ชื่นชอบการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน แวะเวียนเยี่ยมเยียนติชมื่อการเรียนรู้ทั้งแบบฟรีและแบบมีค่าใช้จ่ายได้ที่ Life Alignmentor B... อ่านต่อ
    • 3 คำถาม สู่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 21
     3 คำถามสำคัญ ... อะไรคือสิ่งที่สร้างผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ในศตวรรษที่ 21?... อ่านต่อ
     ทอร์เรส
    • กลั่นหามาเล่า Ep.53 "วิธีที่ทำให้คุณเป็นเอกในสิ่งที่ทำ ตอนที่ 2" กลั่นหามาเล่าโดย ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร (Wasit Prombutr, D.B.A.)
     สำหรับผู้สนใจหนังสือ eBook "ใช้เวลาแค่ 1 ชั่วโมงเพื่อเส้นทางชีวิต (Journey of Life)" สามารถอ่าน (ฟรี) ได้ที่ https://www.mebmarket.com/web/i...
     กลั่นหามาเล่า Ep.53 "วิธีที่ทำให้คุณเป็นเอกในสิ่งที่ทำ ตอนที่ 2" กลั่นหามาเล่าโดย ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร (Wasit Prombutr, D.B.A.)
     สำหรับผู้สนใจหนังสือ eBook "ใช้เวลาแค่ 1 ชั่วโมงเพื่อเส้นทางชีวิต (Journey of Life)" สามารถอ่าน (ฟรี) ได้ที่ https://www.mebmarket.com/web/i... อ่านต่อ
    • กลั่นหามาเล่า Ep.52 "วิธีที่ทำให้คุณเป็นเอกในสิ่งที่ทำ ตอนที่ 1" กลั่นหามาเล่าโดย ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร (Wasit Prombutr, D.B.A.)
     สำหรับผู้สนใจหนังสือ eBook "ใช้เวลาแค่ 1 ชั่วโมงเพื่อเส้นทางชีวิต (Journey of Life)" สามารถอ่าน (ฟรี) ได้ที่ https://www.mebmarket.com/web/i...
     กลั่นหามาเล่า Ep.52 "วิธีที่ทำให้คุณเป็นเอกในสิ่งที่ทำ ตอนที่ 1" กลั่นหามาเล่าโดย ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร (Wasit Prombutr, D.B.A.)
     สำหรับผู้สนใจหนังสือ eBook "ใช้เวลาแค่ 1 ชั่วโมงเพื่อเส้นทางชีวิต (Journey of Life)" สามารถอ่าน (ฟรี) ได้ที่ https://www.mebmarket.com/web/i... อ่านต่อ
    • "การฟังที่มีพลัง"
    • กลั่นหามาเล่า Ep.51 "The Self - Aware Leader By Dr.John C Maxwell ตอนที่ 3" กลั่นหามาเล่าโดย ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร (Wasit Prombutr, D.B.A.)
     สำหรับผู้สนใจหนังสือ eBook "BEYOND OKRs : เครื่องมือ และเทคนิคสร้างผลลัพธ์ทวีแบบ 10 เท่า ในทุกด้านของชีวิตและธุรกิจการงาน" สามารถซื้อได้แล้...
     กลั่นหามาเล่า Ep.51 "The Self - Aware Leader By Dr.John C Maxwell ตอนที่ 3" กลั่นหามาเล่าโดย ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร (Wasit Prombutr, D.B.A.)
     สำหรับผู้สนใจหนังสือ eBook "BEYOND OKRs : เครื่องมือ และเทคนิคสร้างผลลัพธ์ทวีแบบ 10 เท่า ในทุกด้านของชีวิตและธุรกิจการงาน" สามารถซื้อได้แล้... อ่านต่อ
    • ‘Your Brain @ Work’ By Dr.David Rock... อ่านต่อ
    • เราจะนึกภาพในความนึกคิดหรือจินตนาการ อย่างไรให้เป็นบวก?... อ่านต่อ
    • กลั่นหามาเล่า Ep.50 "The Self - Aware Leader By Dr.John C Maxwell ตอนที่ 2" กลั่นหามาเล่าโดย ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร (Wasit Prombutr, D.B.A.)
     สำหรับผู้สนใจหนังสือ eBook "BEYOND OKRs : เครื่องมือ และเทคนิคสร้างผลลัพธ์ทวีแบบ 10 เท่า ในทุกด้านของชีวิตและธุรกิจการงาน" สามารถซื้อได้แล้...
     กลั่นหามาเล่า Ep.50 "The Self - Aware Leader By Dr.John C Maxwell ตอนที่ 2" กลั่นหามาเล่าโดย ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร (Wasit Prombutr, D.B.A.)
     สำหรับผู้สนใจหนังสือ eBook "BEYOND OKRs : เครื่องมือ และเทคนิคสร้างผลลัพธ์ทวีแบบ 10 เท่า ในทุกด้านของชีวิตและธุรกิจการงาน" สามารถซื้อได้แล้... อ่านต่อ