• อรรถพล
  whirl2wind
  • 466
   โพสต์
  • 33
   ผู้ติดตาม
  • 3
   กำลังติดตาม
  • มีทักษะหลายด้าน แต่ไม่สุดสักด้าน พยายาม เต็มที่ ในขอบเขตความสามารถ หากเป็นคน/สิ่งที่ชอบจดจำได้ จนกว่าจะเป็นอัลไซเมอร์
  • ลูกพี่ลูกน้องเถ้าแก่
  • วัดสุทธิวราราม/วัดสวนพลู