• Still Blue
  • 2
   โพสต์
  • 1
   ผู้ติดตาม
  • 3
   กำลังติดตาม
    • 12 ก.พ. เวลา 15:03
     เราไม่ได้รักแฟนเราเหมือนเดิมแล้ว เรารู้สึกว่าทุกอย่างเปลี่ยนไป ความรู้สึกที่มีให้ แต่ไม่รู้จะพูดยังไงครับ
     9 คำตอบ
     1
    • 18 ต.ค. 2023 เวลา 16:34 • ข่าว
     แหล่งข้อมูลผู้ติดเชื้อไข้หวัดกรุงเทพอยู่ที่ไหนครับ อยากรู้ว่าเขตไหนติดเยอะที่สุด ?
     1 คำตอบ
    • 16 ต.ค. 2023 เวลา 17:18 • ประวัติศาสตร์
     อยากรู้ว่าวันที่เราเกิดหนะงอะไรฉายอยู่ ต้องทำอย่างไร ?
     1 คำตอบ
    • 16 ต.ค. 2023 เวลา 04:37 • ปรัชญา
     ความสัมพันธ์แบบ open จุดมั่นคงมันอยู่ตรงไหนครับ หรือไม่มี ?
     4 คำตอบ
     1