• Kant_K
  • 3
   โพสต์
  • 2
   ผู้ติดตาม
  • 2
   กำลังติดตาม
    • 25 พ.ค. 2022 เวลา 00:55 • ความคิดเห็น
     คนดี คนเก่ง และคนมีความสุข เราควรเลือกอยู่กับใครดี?
     15 คำตอบ
     1
    • 24 พ.ค. 2022 เวลา 03:55 • ความคิดเห็น
     ตัวเราหรือคนรอบข้าง ใครรู้จักตัวเราดีกว่ากัน ?
     23 คำตอบ
     2
    • 23 พ.ค. 2022 เวลา 04:26 • ปรัชญา
     ความจริงแล้วคนเราลืมไม่ได้ หรือใจจริงแค่ไม่อยากลืมหรือเปล่านะ ?
     4 คำตอบ