• Hoop Poop
  • 8
   โพสต์
  • 1
   ผู้ติดตาม
  • 16
   กำลังติดตาม
  • โลกจักรวาลไครโลกภพภูมิทั้งหมดทั้งมวลเป็นช่วงวัยของความแก่ชราหฝแล้วถือว่าเป็นช่วงขาลงตามธรรมชาติคือเกิดแก่เจ็บตายไปในที่สุด🌝🌈🌎🌕🌒🌔🌓🌑💫🌞🔥🌋🌄🌅🏜️💥👽😈😇🤕😷☠️💀🚀🛸💉🌡️💊📱☎️🦕🐸🦎🦓🐍👅