• อุ๊ยุอ๊ะย๊ะ อุ๊ยุอ๊ะย๊ะวันทะนาโสขำ
  • 3
   โพสต์
  • 1
   ผู้ติดตาม
  • 0
   กำลังติดตาม
  • เรียบง่ายความถูกต้องมาก่อนรอฟังคำอธิบาย...โลคราส์
  • ธุระกิจครอบครัว
  • มัธยมปลายอุดรพิทยานุกูล