มนุษย์เขียน

writer_man
การบันเทิง
ไลฟ์สไตล์
ปรัชญา
เขียนทุกเรื่องตามอารมณ์ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความรัก ประวัติศาสตร์ ศาสนา สังคม เทคโนโลยี การใช้ชีวิต
ไม่มีซีรีส์