yuwaput

yuwaput
สุขภาพ
www.ybat.org
โพสต์ปักหมุด
พระสีวลีผู้บรรลุอรหันต์ตั้งแต่เจ็ดขวบ...อ่านต่อ
wonvaree
สาธุค่ะ
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ข้อธรรมระดับที่พุทธศาสนิกชนทุกคนควรศึกษา
แอดมินขอนำเนื้อหาพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ของท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)
เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาเพิ่มความเข้าใจให้ผู้ที่กำลังศึกษาและเรียนรู้พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ไปด้วยกันค่ะ
[๑๔] ทิฏฐิ ๓ (ความเห็น, ความเห็นผิด - view; false view)...ดูเพิ่มเติม
ให้เชื่อกฎแห่งกรรม พอ ทำดีได้ดี ทำไม่ดีก็ได้ไม่ดี มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิด ทำกรรมอันใดไว้ดี หรือชั่ว จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไป มาทำกรรมกันดีกว่า มาทำบุญ มาละบาป กันดีกว่า ทำกรรมดีละกรรมชั่ว มาทำใจกำจัด กิเลสตัณหาดีกว่า อันนี้แหละของแท้ ของจริง กลับไม่สนใจกัน มัวไปนั่งถามคนนู้นคนนี้ ให้เขาหลอกเ...ดูเพิ่มเติม
สวดมนต์
"วัตรบท ๗"
พระอินทร์ทรงมีสรวงสวรรค์และสมบัติทิพย์อันวิเศษเช่นนี้ เป็นผลมาจากการทำความดีตอนเป็นมนุษย์
ปฐมเทวสูตรกล่าวถึงพระพุทธเจ้าตรัสสอนหลักธรรมที่ทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถเป็นพระอินทร์ได้ไว้อย่างน่าสนใจว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท้าวสักกะจอมเทพเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้ปฏิบัติวัตรบท ๗ ไว้อย่าง...ดูเพิ่มเติม
พรุ่งนี้วันพระ ตื่นเช้าๆ ไปทำบุญกันนะคะ
.
.
การแชร์ธรรมะนับเป็นธรรมทาน เหมือนเป็นสะพานบุญให้กับผู้อื่น
ร่วมบุญได้ที่บัญชี ออมทรัพย์ "ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ"
🛑 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาซีคอนบางแค...ดูเพิ่มเติม
พงศ์เล่าเรื่อง
สาธุครับ เบื่อบางทีเหมือนกันครับ แต่ก็ต้องจุดแรงบันดาลใจใหม่ให้ได้ครับ✌️✌️
ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม
"มฆมาณพ"
อดีตชาติของพระอินทร์ตอนเป็นมนุษย์มีปรากฏในอรรถกถาธรรมบทโดยมีความว่า
“พระอินทร์กำเนิดเป็นมนุษย์มีนามว่า “มฆมาณพ” เป็นชาวแคว้นมคธ วันหนึ่งมฆมาณพและสหายอีก ๓๓ คนร่วม
ช่วยกันถางทางเป็นถนนให้คนทั้งหลายเดินทางสะดวก แต่ผู้คนไม่เข้าใจการทำสาธารณประโยชน์ของพวกเขา...ดูเพิ่มเติม
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ข้อธรรมระดับที่พุทธศาสนิกชนทุกคนควรศึกษา
แอดมินขอนำเนื้อหาพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ของท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)
เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาเพิ่มความเข้าใจให้ผู้ที่กำลังศึกษาและเรียนรู้พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ไปด้วยกันค่ะ...ดูเพิ่มเติม
งานเทศน์มฆมาณพ จัดขึ้นโดยดำริของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพุทธิกชน ด้วยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการทำบุญพื้นฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลกับตนเองและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการฟื้นฟูประเพณีการทำบุญแต่โบราณของชาวพุทธซึ่งแต่เดิมเรียกว่า งานเทศน์วัตรบท ๗ ของพระอิน...ดูเพิ่มเติม