มีบัญชีอยู่แล้ว?

yuwaput

yuwaput
 • สุขภาพ
 • 0
 • 755
  โพสต์
 • 1.1K
  ผู้ติดตาม
 • สร้างเพจเมื่อ 22 เม.ย. 2019
 • โพสต์ปักหมุด
  พระสีวลีผู้บรรลุอรหันต์ตั้งแต่เจ็ดขวบ... อ่านต่อ
   แพรชอบเล่า
   แวะมาติดตามค่ะ
  • สวัสดียามเช้า กับ ธรรมะเบิกบาน ปี ๒๕๖๔
   สัปดาห์แรกของเดือนสุดท้ายของปี ๒๕๖๔
   วันจันทร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
   +++++++++++++++++...
   • เรื่องเล่าชาดก (นิทานชาดก ๕๐๐ ชาติ)
    ลูกสอนพ่อ (สุชาตกุมารชาดก)
    .
    ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน... อ่านต่อ
    • ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
     พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
     วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
     น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้...
     • *ประวัติพระอสีติมหาสาวก*
      พระเหมกเถระ
      พระผู้ทรงได้รับพุทธานุญาตจากพระพุทธองค์
      ให้เป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา... อ่านต่อ
      • องค์ธรรมข้อที่ ๑ และ ข้อ ๒ ของโพชฌงค์
       ๑.สติ
       ความระลึกได้ นึกได้
       ความไม่เผลอ การคุมใจไว้กับกิจ...
       • โพชฌงค์
        คือ ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้
        หรือองค์ของผู้ตรัสรู้
        มี ๗ ประการ...
        • พรุ่งนี้วันพระ ตื่นเช้าๆ ไปทำบุญกันนะคะ
         .
         .
         การแชร์ธรรมะนับเป็นธรรมทาน เหมือนเป็นสะพานบุญให้กับผู้อื่น...
         • คำคม-ข้อคิด
          .
          เราไม่ต้องไปรอวันพักร้อน
          แล้วจึงไปปฏิบัติธรรม...
          • เรื่องเล่าชาดก (นิทานชาดก ๕๐๐ ชาติ)
           ไม่รู้เวลาตาย (สมิทธิชาดก)
           .
           ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดตโปทาราม เมืองราชคฤห์...