Alternative Beliefs

alternative
หนังสือ
การศึกษา
ปรัชญา
Mindset แนวคิด วิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สนุกสนาน ในแบบฉบับที่คุณต้องการ
คลื่นเสียง Binaural Beats สำหรับ นั่งสมาธิ หรือ เดินจงกรม

คลื่นนี้มี Binaural Beats เป็นองค์ประกอบหลัก ออกแบบให้ปรับคลื่นสมองทุกย่านเข้าสู่สมดุล ซึ่งจะเกิดผลเหมือนรีเซ็ตสมองใหม่ ได้โอกาสแก้ตัวใหม่ คิดใหม่ โดยไม่มีความฟุ้งซ่านเก่าๆรบกวน เช่นในเสียงนั่งสมาธิ-เดินจงกรม ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงขึ้นไป จะปรับสมดุลคลื่นสมองแต่ละย่านเหล่านี้ตามลำดับ แบบค่อยเป็นค่อยไป √ ปรับสมดุลคลื่นสมองย่านช้าสุด (Delta) ทำให้คุณรู้สึกว่า ถ้าเรื่องไม่จำเป็นต้องคิด ก็อย่าไปคิด จิตพร้อมจะเงียบเชียบเมื่อไร้เรื่องให้ต้องคิด √ ปรับสมดุลคลื่นสมองย่านช้า (Theta) ทำให้คุณรู้สึกว่า เรื่องจริงเป็นอย่างไร ก็ควรรับไปอย่างนั้น ไม่ใช่เรื่องเกิดไปแล้ว ก็จะตะบี้ตะบัน อยากบังคับบัญชาให้มันไม่เกิดอยู่นั่น √ ปรับสมดุลคลื่นสมองย่านเร็วปานกลาง (Alpha) ทำให้คุณรู้สึกว่า ชีวิตเป็นเรื่องสบายๆ ไม่มีปัญหาก็อย่าริสร้างปัญหา หรือต่อให้มีปัญหาก็แก้ปัญหาไป ไม่ใช่มัวนั่งทำหน้ากลุ้มเปล่า √ ปรับสมดุลคลื่นสมองย่านเร็ว (Beta) ทำให้คุณรู้สึกว่า ถ้าจำเป็นต้องคิด ก็ตื่นตัวในการคิดเป็นเส้นตรงสู่เป้า ไม่ใช่คิดวนเป็นวงกลมแบบย่ำอยู่กับที่ √ ปรับสมดุลคลื่นสมองย่านเร็วสุด (Gamma) ทำให้คุณรู้สึกว่า กายใจผนึกกันเป็นพลังแรงสูง อาจรู้อะไรดีๆขึ้นมาเอง หรือคิดเรื่องยากออกได้ง่ายๆ วิจัยและพัฒนาโดย คุณ ศรันย์ ไมตรีเวช เจ้าของนามปากกา "ดังตฤณ" สามารถดาวน์โหลดคลื่นสติฟรี ได้ที่ https://dungtrin.com/BB/ #ฝึกสมาธิ #คลื่นเสียงฝึกสมาธิ #ปฏิบัติธรรมที่บ้าน

Alternative Beliefs
4 ตอน
คลื่นเสียงสติ ( Binaural Beats) ศรัทธานำสมาธิ สำหรับฝึกสมาธิ เดินจงกรม ก่อนเริ่มฟัง ทุกท่านควรเทสต์หูฟังและฟังการอธิบายเพียงนาทีครึ่งนี้ทุกคน มิฉะนั้นอาจเข้าใจผิด หรือเกิดการใช้งานคลาดเคลื่อนจากที่ควร แล้วไม่ได้ผล เริ่มต้นด้วยดนตรีเหนี่ยวนำศรัทธาในองค์พระศาสดาให้เกิดขึ้น เป็นการจุดชนวนปีติสุข เปิดใจแบบผ่อนพัก สมองพร้อมถูกจูนด้วยคลื่นเสียง Binaural Beats ที่ฟังสบายในขั้นต่อมา คุณจะรู้สึกสุขสงบ เพลิดเพลิน แต่ขณะเดียวกันก็จะถูกเสียงระฆังดึงสติให้กลับมาเข้าโฟกัสสมาธิ ไม่หลงเคลิ้มหลับไปเสียก่อน เสียงระฆังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นจิตให้พร้อมรู้ลมหายใจเฉพาะหน้า ถ้าคุณกำลังเคลิ้ม ก็อาจตกใจกับเสียงระฆัง แต่ถ้ากำลังมีสติ จะรู้สึกว่าเสียงระฆังไพเราะเพราะพริ้ง วิจัยและพัฒนาโดย คุณ ศรันย์ ไมตรีเวช เจ้าของนามปากกา "ดังตฤณ" สามารถดาวน์โหลดคลื่นสติฟรี ได้ที่ https://dungtrin.com/BB/ #ฝึกสมาธิ #คลื่นเสียงฝึกสมาธิ #ปฏิบัติธรรมที่บ้าน
คลื่นเสียงสติ ( Binaural Beats) ปัดเป่าความฟุ้งซ่าน สำหรับฝึกสมาธิ เดินจงกรม เหมือนกับเวอร์ชั่น ‘ศรัทธานำสมาธิ’ แต่อาศัยเสียงธรรมชาติเหนือท้องทะเลกว้าง มาช่วยเหนี่ยวนำให้เกิดความรู้สึกเหมือนออกเดินทางไกลไปอยู่อีกโลก ที่สงบวิเวกและเต็มไปด้วยสันติสุข ช่วยให้สมองพร้อมถูกจูนจาก Binaural Beats ในขั้นต่อไป ก่อนเริ่มฟัง ทุกท่านควรเทสต์หูฟังและฟังการอธิบายเพียงนาทีครึ่งนี้ทุกคน มิฉะนั้นอาจเข้าใจผิด หรือเกิดการใช้งานคลาดเคลื่อนจากที่ควร แล้วไม่ได้ผล เริ่มต้นด้วยดนตรีเหนี่ยวนำศรัทธาในองค์พระศาสดาให้เกิดขึ้น เป็นการจุดชนวนปีติสุข เปิดใจแบบผ่อนพัก สมองพร้อมถูกจูนด้วยคลื่นเสียง Binaural Beats ที่ฟังสบายในขั้นต่อมา คุณจะรู้สึกสุขสงบ เพลิดเพลิน แต่ขณะเดียวกันก็จะถูกเสียงระฆังดึงสติให้กลับมาเข้าโฟกัสสมาธิ ไม่หลงเคลิ้มหลับไปเสียก่อน เสียงระฆังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นจิตให้พร้อมรู้ลมหายใจเฉพาะหน้า ถ้าคุณกำลังเคลิ้ม ก็อาจตกใจกับเสียงระฆัง แต่ถ้ากำลังมีสติ จะรู้สึกว่าเสียงระฆังไพเราะเพราะพริ้ง วิจัยและพัฒนาโดย คุณ ศรันย์ ไมตรีเวช เจ้าของนามปากกา "ดังตฤณ" สามารถดาวน์โหลดคลื่นสติฟรี ได้ที่ https://dungtrin.com/BB/ #ฝึกสมาธิ #คลื่นเสียงฝึกสมาธิ #ปฏิบัติธรรมที่บ้าน
30 แชร์
ละครเสียง "จิตจักรพรรดิ"

คำนำสำนักพิมพ์ ‘จิตจักรพรรดิ’ เป็นผลงานแนวนวนิยายลำดับที่ ๔ ของ คุณดังตฤณ จัดพิมพ์แบบแยกเล่มครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และยังคงเป็นเรื่องที่ถูกถามหาอยู่ในอินเตอร์เน็ตไม่ขาดสาย ในการจัดพิมพ์ครั้งแรก ผู้อ่านส่วนหนึ่งเต็มอิ่มกับเรื่องที่ จบลงโดยบริบูรณ์แล้วอย่างสวยงาม กล่าวคือ ผู้ประพันธ์แก้ปม ที่ผูกไว้ทั้งหมดครบทุกประเด็นไม่ขาดตก แต่ความรู้สึกของผู้อ่านอีกส่วนหนึ่งเห็นว่ายังไม่ใช่ ซึ่งก็คงเพราะอยากรู้ว่า ‘จะเกิดอะไรขึ้นอีก’ ประมาณว่าเรื่องจบแต่อารมณ์ไม่จบ ผู้อ่านส่วนนี้จำนวนไม่น้อยเลยที่เรียกร้องจะให้คุณดังตฤณเขียนภาคต่อออกมาให้จงได้ ซึ่งก็ปรากฏว่าคุณดังตฤณมาพบกับคำเรียกร้อง ดังกล่าวที่ครึ่งทาง โดยเขียนส่วนเสริมออกมาให้เห็นภาพว่า ‘จบเรื่องเก่า’ แล้วจะ ‘เกิดเรื่องใหม่’ อย่างไรต่อ และในการจัดพิมพ์เพื่อรวมเป็นเล่มเดียวครั้งนี้ เราได้มอบให้เป็นอภินันทนาการต่อ ท้ายเนื้อหาเดิมไว้แล้ว สำหรับเรา ‘นวนิยายที่น่าติดใจ’ ต้องทำให้คนอ่านเกิดความสนุกสนานและได้คิด ‘นวนิยายที่น่าติดตาม’ ต้องทำให้คนอ่านอยากรู้ตอนจบ ส่วน ‘นวนิยายที่น่าอ่านซึ่งต้องทำให้คนอ่านไม่อิ่มไม่เบื่อ และพบว่าเก็บตกบางสิ่งเพิ่มได้ หรือสะดุดใจ กับหลายประโยคมากขึ้นในแต่ละรอบที่กลับมาอ่านอีก ‘จิตจักรพรรดิ’ เป็นนวนิยายของคุณดังตฤณอีกเรื่อง ที่สำนักพิมพ์ฮาวฟาร์ หวังจะให้น่าติดใจตั้งแต่บทแรก น่าติดตามตั้งแต่บทที่สอง และน่าอ่านซำ้หลังจากจบบทสุดท้ายในไม่ช้า สำนักพิมพ์ฮาวฟาร์

Alternative Beliefs
2 ตอน
กราบพระพุทธาบทเพลงเพื่อสร้างปีติสุข อันเกิดจากศรัทธาในพระศาสดา ขึ้นต้นมา จะมีเสียงครวญบาดใจ เตือนให้รู้สึกถึงชีวิตอันเป็นทุกข์และการโหยหาความหลุดพ้น แล้วตามด้วยน้ำเสียงแสนซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้ชี้ทางออก เพียงปิดตาฟัง และรู้ลมหายใจไปด้วย ก็จะค่อยๆก่อให้เกิดปีติโสมนัสเอ่อขึ้นทีละน้อย อันเป็นเหตุให้ผ่อนคลาย พร้อมเกิดสมาธิได้ระดับหนึ่ง คล้ายเพิ่งผ่านการสวดมนต์ที่มีคุณภาพมาโดยดี ประพันธ์โดย ดังตฤณ ขับร้องโดย ปาน ธนพร
ละครเสียง "จิตจักรพรรดิ" EP.02 นวนิยายโลกแตกสุดระทึก เรื่องของสาวพลังจิต ที่ตกอยู่ท่ามกลางการยื้อแย่ง ของเหล่ามาเฟียพลังจิต นี่จะเป็นเรื่องที่คุณอ่านแล้ว เข้าใจวิธีมีพลังจิต รวมทั้งพลังธรรมขึ้นมาได้จริงๆ! ผู้แต่ง : ดังตฤณ ดาวน์โหลดไฟล์ฟรี หรือ สนับสนุน ผู้เขียน ได้ที่ : https://dungtrin.com/books/103.html