ปณิดคิดเงิน EP.8 | ส้มหยุด แต่หนี้ไม่หยุด
ส่องมาตรการ ‘พักชำระหนี้’ ‘พักชำระเงินต้น’ และ ‘พักหนี้’ คำคล้ายกันแต่รายละเอียดไม่เหมือนกัน แต่ละมาตรการต่างกันแค่ไหน คลิปนี้มีคำตอบ!
เรื่อง: ปณิดดา เกษมจันทโชติ
วิดีโอ: ภัทรพล กอบกุลกังสดาล

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
22 พ.ค. 2020 เวลา 14:09