Covid Disruption EP.7 | High Touch And High Tech กับ นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร
วิถีใหม่ของธุรกิจการแพทย์ หลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร?
.
นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รพ.สมิติเวช และ รพ.บีเอ็นเอช ที่เขามองว่า สิ่งแรกๆ ที่เกิดขึ้นแล้วคือความไม่แน่ใจด้านความปลอดภัยของผู้คนที่เดินทางมาโรงพยาบาล ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ต้องทำลายความไม่มั่นใจเหล่านั้น ใส่ใจเรื่องอนามัย ลดความเสี่ยงในการสัมผัสสิ่งแปลกปลอมในทุกๆ ช่องทางบริการ
.
จากนั้นเมื่อ “ผู้ป่วย” หลีกเลี่ยงการเดิน “เข้ามา” ก็ต้องเป็นฝ่ายโรงพยาบาลที่เดินทาง “ออกไป” ด้วยการทำ Virtual Hospital (โรงพยาบาลออนไลน์) ซึ่งนำระบบ Telemedicine (ระบบแพทย์ทางไกล) ที่ครอบคลุมทั้งการวินิจฉัยโรค ตรวจเลือดวิเคราะห์สาเหตุ ส่งต่อข้อมูลจากบ้านสู่โรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว โดยมีแพทย์เฉพาะทางที่พร้อมจะให้คำแนะนำ โต้ตอบกับคนไข้ได้แบบ Real-time ก่อนที่แพทย์จะจัดยาและส่งไปยังที่พักอาศัยของคนไข้ ซึ่งทั้งหมดเป็นมาตรฐานเดียวกับการมาโรงพยาบาลจริง
.
“แม้เทคโนโลยีจะไปไกลแค่ไหน แต่ความใกล้ชิด ความใส่ใจ การสร้างความพึงพอใจแบบ High Touch ยังจำเป็นอยู่เสมอ คู่ไปกับความเป็นไฮเทค (High Tech)” นพ.ชัยรัตน์ อธิบายถึงส่วนหนึ่งของวิถีบริการทางการแพทย์ในยุคที่เทคโนโลยีและการแพร่ระบาดของโรคกำลังเปลี่ยนความเป็นอยู่เดิมของผู้คน
.
และมากกว่าวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป คือกลยุทธ์การบริหารที่ต้องเปลี่ยน เพราะเมื่อการแพทย์ที่ดี ย่อมไม่ใช่เพียงแค่มาตรฐานการรักษา ที่เป็นปลายน้ำเท่านั้น แต่คนในวงการแพทย์ต้องมองตั้งแต่ต้นน้ำ ที่เปรียบเสมือนการช่วยสกัดกั้นอาการเจ็บป่วย ดังนั้นทุกหน้าที่ในโรงพยาบาลเดิมจึงต้องเปลี่ยนไป จากแพทย์เป็นโค้ชสุขภาพ จากเว็บไซต์สู่การเป็นที่วินิจฉัยโรคเบื้องต้น
.
แม้จะชอบหรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งรอบตัวของเรากำลังเปลี่ยนไป และความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ถูกดำเนินไป โดยมีโควิด-19 เป็นอัตราเร่งที่ทำให้เกิดเร็วขึ้น
.
ส่องอนาคตวงการแพทย์ไทยต่อได้ที่: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/885932
.
.
วิดีโอ: สุธาทิพย์ รวมทำ

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้