ธรรมทาน หมายรวมวิชาความรู้ต่างๆที่มีคุณค่าต่อชีวิต

babyboy
 • หนังสือ
 • การศึกษา
 • บุคคลสาธารณะ
 • 0
 • 61
  โพสต์
 • 29
  ผู้ติดตาม
 • สัพพะทานังธัมมะทานัง ชินาติ#การให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงฯบันทึกธรรมทานเพื่อง่ายต่อการเข้าชมเพจที่มีทีมาที่มากมายหลากหลายเผยแผ่และติดตาม เพื่อนประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าฯทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทอญฯ🌐
 • สร้างเพจเมื่อ 11 ก.ค. 2021