• 2บี
  bbjj
  • 116
   โพสต์
  • 33
   ผู้ติดตาม
  • 65
   กำลังติดตาม
  • เป็นคน เรียบง่าย สบายๆ ไม่ยึดติด มีรักก็ได้ ไม่มีก็ได้ แล้วแต่สวรรค์ บัญชา😂😄 มีความสุข ในทุกวัน รักแมว รักสัตว์ รักคน ไม่ยึดติดอะไร ไม่วิ่งตามแฟชั่น 😊😄
  • การท่องเที่ยว ธุรกิจส่วนตัว