Change the World : เปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น

change_the_world
 • หนังสือ
 • วิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยี
 • 2
 • 3
  โพสต์
 • 265
  ผู้ติดตาม
 • เราทุกคนมาร่วมมือกัน พัฒนาสังคม และสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับประเทศของเรา และโลกใบนี้ จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถ “มีความสุข” “มีชีวิตที่มีความหมาย” และ “สร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้” ไปพร้อมๆกัน
 • สร้างเพจเมื่อ 14 เม.ย. 2021