หนังหลายมิติ
cinema8d
ไลฟ์สไตล์
ภาพยนตร์
ปรัชญา
นักเล่าเรื่องที่ชอบดูหนังจะมาเล่าเรื่องหนัง ในแง่มุมหลากหลายผ่าน " แว่นขยายหลายมิติ "