หนังหลายมิติ
cinema8d

32
Posts
84
Followers
4.8k

Lifestyle
Movies
Philosophy

นักเล่าเรื่องที่ชอบดูหนังจะมาเล่าเรื่องหนัง ในแง่มุมหลากหลายผ่าน " แว่นขยายหลายมิติ "
© 2019 Blockdit
Get the app