• จิติพล
  doctorjok
  • 27
   โพสต์
  • 189
   ผู้ติดตาม
  • 68
   กำลังติดตาม
  • จิติพล พฤกษาเมธานันท์ นักคิด นักเขียน และวิทยากรด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการลงทุน
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
  • Ph.D. Finance and Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
  • อาศัยอยู่ที่ Bangkok, Thailand