ความคิดเห็นบนหุ้น

MEB

MEB CORPORATION

36

หุ้น • MAI • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 25 ก.ค. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 29.25

  • 8.78B

  • 21.68

  • 2.22%

0%
100%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด