ความคิดเห็นบนหุ้น

MINT

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

176

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 25 ก.ค. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 30.25

  • 171.52B

  • 22.78

  • 1.87%

9%
91%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด