คำแต้ม
kamtaem
สิ่งแวดล้อม
ไลฟ์สไตล์
ปรัชญา
บ่อนบ้านบทกวี | Poems Home
20 ม.ค. เวลา 05:35Opinion

สุดที่สุด...อ่านต่อ

ลงมือทำ
ดีเลยครับ
16 ม.ค. เวลา 01:11Opinion

โลกประจำวัน

สีดอกกะเลา

แสงประจำวัน...อ่านต่อ

รูปภาพ ให้ ข้อคิด
ชอบค่ะ 😊ติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะ
15 ม.ค. เวลา 05:01Opinion

ตามแท้ แต่ประสงค์ : ทางหอม

3

ฝากย่ามฝัน...อ่านต่อ

15 ม.ค. เวลา 02:03Opinion

ตามแท้ แต่ประสงค์ : ทางหอม

1

นักเดินทางที่รัก...อ่านต่อ

13 ม.ค. เวลา 01:34Opinion

เช้าสดๆ...อ่านต่อ

23 ธ.ค. 2019 เวลา 03:53Opinion

คอยใคร & ใครคอย

คิดเป็นกลอน บทที่ 3...อ่านต่อ

17 ธ.ค. 2019 เวลา 02:54Opinion

โขงสิ้นสีปูน

คิดเป็นกลอน บทที่ 2 | แต้มคำ...อ่านต่อ

STYLE NK
ชอบคะ เป็นกำลังใจให้คะ ติดตามคะ
15 ธ.ค. 2019 เวลา 13:44Opinion

ย้อนแสง

คิดเป็นกลอน บทที่ 1 | แต้มคำ

หลายสิ่งอย่างในชีวิต เราไม่อาจทำอะไรตามใจ ตามคิด ตามแผน

ตามที่อยากทำ...อ่านต่อ

21 พ.ย. 2019 เวลา 03:00Lifestyle

□ เป็นทาง

[ การลงมือลงแรงลงใจทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ต่อเนื่องยาวนาน

อย่างพินิจ อย่างเอาใจใส่ มองย้อนไปย่อมเห็น "เป็นทาง" ]...อ่านต่อ

🔰ไดโนสคูล
ส่วนตัวชอบอ่านร้อยกรองอยู่แล้ว ชอบทั้งกลอนและความจริงใจ-ตั้งใจในงานนะคะ💐 ขอบคุณมากๆค่ะที่แต่งให้อ่าน 👍👍💕 และขอบคุณแอดแต้มคำ ที่มาให้กำลังใจเรื่องโขนในไดโนสคูลมากๆนะคะ 🙏❤❤