Kuan THA NEWs
kuantha

Post
3
Followers
16
Following
14
8 ตุลาคม เวลา 10:36Education

ไปเรียน ฝึกอาชีพ ดี/ไม่ดี...อ่านต่อ

7
รับชม 147 ครั้ง
สุขภาพดีวิถีแพทย์ไทยติดดิน
ดีครับ มีฝีมืหลายด้าน มีทางเดินเยอะขึ้นครับ
5 ตุลาคม เวลา 02:56Philosophy

ความสุข ในโลก

พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า

ความสุข ในโลก มี4

พ. ในกาลนั้นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อุบัติขึ้น

ธ. พระองค์ทรงแสดงธรรม (ปัจจุบัน น่าจะรวม...ดูเพิ่มเติม

7
รับชม 193 ครั้ง
© 2019 blockdit
Get the app