มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจยาก
manoot.si
การบันเทิง
ไลฟ์สไตล์
ปรัชญา
ชีวิตคือการเดินทาง ระหว่างทางคือการเรียนรู้
ไม่มีวิดีโอ