cover

นิทานปรัมปราของชายตาบอด By Martin Zen

martin_zen
 • การศึกษา
 • ปรัชญา
 • 2
 • 310
  โพสต์
 • 1.4K
  ผู้ติดตาม
 • เรื่องเล่าที่ให้แง่คิด มุมมอง เพื่อเป็นคุณในแบบที่ดีขึ้น สะท้อนถึงความในใจที่ไม่อยากให้ใครรู้ ผ่านพรั่งพรูออกจากตัวอักษรโดยไม่ต้องพูดให้ใครฟัง
 • สร้างเพจเมื่อ 11 พ.ย. 2018