นักเรียนเงิน (Money Learner)
moneylearner
ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
การศึกษา
หากคุณอยากมี "การเงินมั่งคั่ง" + "ชีวิตมั่นคง" พลาดไม่ได้กับข้อคิดเรื่องเงิน ทุกวัน 21.00 น. พูดคุย/ติดต่องาน moneylearner.thailand@gmail.com