cover

NIA : National Innovation Agency

niathailand
 • ธุรกิจ
 • การศึกษา
 • เทคโนโลยี
 • 2
 • 395
  โพสต์
 • 1.6K
  ผู้ติดตาม
 • NIA ร่วมสร้าง “ธุรกิจนวัตกรรม” สร้างความรู้และความตื่นตัวด้านนวัตกรรมให้กับสังคมไทย National Innovation Agency Empowering The Nation by #Innovation
 • สร้างเพจเมื่อ 1 ก.ค. 2021