cover

สภาการศึกษา

oecnews
 • หนังสือ
 • การศึกษา
 • ข่าว
 • 0
 • 893
  โพสต์
 • 1.3K
  ผู้ติดตาม
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการเสนอนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรฐานการศึกษาของชาติ | หมายเลขโทรศัพท์ : 02-668-7110 ถึง 24
 • สร้างเพจเมื่อ 4 เม.ย. 2021