มีบัญชีอยู่แล้ว?

เกษตรอินทรีย์สวนสนุกปลูก

wanidaboonyawisa
  • สิ่งแวดล้อม
  • 79
  • 146
    โพสต์
  • 11K
    ผู้ติดตาม
  • ภารกิจของครอบครัวเล็กๆ ที่มีพ่อ แม่ และลูกสาวทั้งสอง ในการสร้างแหล่งอาหารและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบเกษตรอินทรีย์บนเนื้อที่3ไร่ให้เป็นสวนสนุกปลูก
  • สร้างเพจเมื่อ 14 ธ.ค. 2019