มีบัญชีอยู่แล้ว?

นิตยสารสาระวิทย์

sarawit
 • ข่าว
 • วิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยี
 • 10
 • 372
  โพสต์
 • 4.7K
  ผู้ติดตาม
 • นิตยสารสาระวิทย์ ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณ ดาวน์โหลดฟรี: https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit/
 • สร้างเพจเมื่อ 1 เม.ย. 2020
 • Podcast รายการ Sci เข้าหู EP25 : จัดการปัญหาเมืองให้อยู่หมัด ด้วยแพลตฟอร์ม Traffy Fondue
  ปัญหาที่พบได้บ่อยในการอยู่อาศัยเป็นชุมชน ผู้คนสัญจรคับคั่ง คือ ปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค และการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากแต่ละพื้นที่ได้รับการดูแลจัดการที่เป็...
  • Podcast รายการ Sci เข้าหู EP24: เบื้องลึกทีมนักวิจัยไทยในโครงการ OASIS พัฒนาจอ LCD ของ NASA...
   • Podcast รายการ Sci เข้าหู EP23 : Metaverse โลกของคนรุ่นต่อไปและโมเดลธุรกิจล้ำสมัย...
    • Podcast รายการ Sci เข้าหู EP21: SGAC เวทีวงการอวกาศสำหรับคนรุ่นใหม่...
     • Podcast รายการ Sci เข้าหู EP20 : ทีม KEETA พาอาหารไทยท้องถิ่น สู่โครงการอาหารอวกาศ NASA...
      • Podcast รายการ Sci เข้าหู EP19 : สื่อสารวิทย์โดนใจ สไตล์ป๋องแป๋ง-อาจวรงค์...
       • Podcast รายการ Sci เข้าหู EP18 : คุยกับนักวิทย์รุ่นเยาว์ โครงการ YSC 2022
        โครงการ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์” (Young Scientist Competition) หรือ โครงการ YSC เป็นอีกหนึ่งเวทีการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ และสนุกไปกับการทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน เยาวชนได้มีโอกาสตระหนัก และ...
        • Podcast รายการ Sci เข้าหู EP17: FutureTales Lab มองอนาคตไทย มองอนาคตโลก
         FutureTales Lab หรือ “ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา” ก่อตั้งโดยองค์กรเอกชนด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย เพื่อสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักอนาคตศาสตร์ทั่วโลก และส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่สาธารณะ เพื่อนำไปสู่การออกแบบอนาคตที่ดีขึ้น...
         • Podcast รายการ Sci เข้าหู EP16: World Space Week Thailand สัปดาห์แห่งกิจกรรมอวกาศ
          สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 4-10 ตุลาคมของทุกปี เป็นสัปดาห์เฉลิมฉลองอวกาศโลก หรือ World Space Week ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หน่วยงานต่างๆ และผู้คนมาก...
          • Podcast รายการ Sci เข้าหู EP15 : ยกระดับนวัตกรรมเวชสำอางไทยด้วยการทดสอบประสิทธิภาพใน 3D & Ex vivo skin
           ธุรกิจความงามและเครื่องสำอางเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งของโลกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาหลายปี โดยในปัจจุบันมีการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเครื่องสำอา...
           • Podcast รายการ Sci เข้าหู EP14: ชีวิตในอวกาศ มีผลต่อร่างกายเราแค่ไหน?
            การที่นักบินอวกาศต้องอยู่อาศัยในสภาวะไร้น้ำหนัก เป็นระยะเวลานานหลายเดือน นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า อาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพสำหรับนักบินอวกาศ เช่น เกิดความสูญเสียความหนาแน่นของกระดูก เป็นต้น นอกจากนี้สภาวะไร้น้ำหนักบนอวกาศ ยังมีเรื่องราวที...
            • Podcast รายการ Sci เข้าหู EP13 :
             นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ช่วยแก้ปัญหาเรื่องโรค ศัตรูพืช และแมลงกัดแทะ ที่ทำลายผลทุเรียนพืชส่งออกอันดับ 2 ของไทย (สถิติปี 2564) ด้วย “นวัตกรรมถุงห่อผลไม้นอนวูฟเวน Magik Growth” ที่มีสมบัติสำคัญ คือ การป้องกันแมลงรบกวน น้ำและอากาศผ่านเข้าออกได้ง...
             • Podcast รายการ Sci เข้าหู EP12 :
              หนังสือ "เกลียวชีวิต" เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการค้นพบโครงร่างของสารทางพันธุกรรม ที่เรียกว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิค ( De-oxyribonucleic Acid) หรือ ดีเอ็นเอ (DNA) ผู้เขียนคือ ศาสตราจารย์ เจมส์ ดี. วัตสัน เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ซึ่งมีบ...
              • Podcast รายการ Sci เข้าหู EP11: Spaceport ความท้าทายของอุตสาหกรรมอวกาศไทย
               Spaceport หรือ ท่าอวกาศยาน คือ ฐานปล่อยจรวดหรือดาวเทียม สู่ห้วงอวกาศเพื่อการทำวิจัย ในหลายประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศระดับโลก จึงต่างมี Spaceport อยู่ภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยของตนเอง...
               • Podcast รายการ Sci เข้าหู EP10: คุยกับ ศ. ดร.บุรินทร์ เมื่อชีวิตมาคลิกกับฟิสิกส์และจักรวาล...
                • Podcast รายการ Sci เข้าหู EP9: Mathematical Mindset คิดแบบคณิตศาสตร์...
                 • Podcast รายการ Sci เข้าหู EP8 :
                  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กๆ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยหยิบยกเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน มาประยุกต์เป็นกิจกรรมสนุกๆ แล้วสอดแทรกคำอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ สามารถช่วยประตุ้นความสนใจ และพัฒนาการเรียนรู้ พื้นฐานการคิดวิเค...
                  • Podcast รายการ Sci เข้าหู EP7 :
                   เนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงเกิดขึ้น เพื่อหวังแก้ปัญหาความต้องการเนื้อสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการที่กระบวนการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบดั้งเดิมที่ต้องใช้ทั้งพลังงาน น้ำ และที่ดิน ซึ่งส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนปัญหาทางจริยธรรมในการเลี้ยงสั...
                   • Podcast รายการ Sci เข้าหู EP6: Jitasa.Care รวมพลังคนไทย ในภาวะวิกฤต COVID-19
                    การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยที่กำลังเข้าขั้นวิกฤตในปัจจุบัน ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธาณสุขของประเทศไทยในการรับมือวิกฤตครั้งนี้...
                    • Podcast รายการ Sci เข้าหู EP5 :
                     เทคโนโลยี CRIPR/Cas9 เป็นเทคนิคที่ใช้ในการตัดต่อพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ที่มีความแม่นยำ ทำงานได้เร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยีอื่น โดยนักวิจัยทั่วโลกกำลังศึกษาการใช้ CRISPR ในการรักษาโรคทางพันธุกรรม พลังงานทดแทน การพัฒนาด้านอาหารและ...
                      [~L~]
                      ขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูล