นิตยสารสาระวิทย์

sarawit
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
นิตยสารสาระวิทย์ ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณ www.nstda.or.th/sci2pub
📣 นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 94 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564...อ่านต่อ
โครงการ Asian Herb in Space (AHiS) โครงงานวิทยาศาสตร์อวกาศระดับโลก
เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลองปลูกโหระพา โดยใช้เมล็ดพันธุ์และคู่มือการทดลองที่ได้รับจากองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) เพื่อเปรียบเทียบผลการปลูกระหว่างบนพื้นโลก...ดูเพิ่มเติม
เสวนาออนไลน์ "ไทยสร้างยานอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์ แค่ความฝันหรือทำได้จริง"
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563
เวลา 15.30-16.30 น....ดูเพิ่มเติม
นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 93 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
โครงการ Asian Herb in Space (AHiS) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์อวกาศระดับโลก
องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลองปลูกโหระพา โด...ดูเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดฟรี! นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 92 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เมล็ดราชพฤกษ์ของไทยกำลังจะไปสู่อวกาศ! ด้วยจรวด Falcon-9 ของ SpaceX พร้อมภารกิจ SpaceX Crew-1
โดยความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)...ดูเพิ่มเติม
ภาพถ่ายดวงจันทร์ เช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07:45 น. บางพลัด กรุงเทพฯ
ภาพถ่ายดวงจันทร์ เช้าวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07:45 น.
สถานที่: บางพลัด กรุงเทพฯ...ดูเพิ่มเติม
ม.มหิดล สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงชีววัตถุรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว จากงานวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์คุณภาพระดับโลก
ความหวังในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวให้หายขาดเป็นจริงแล้วในปัจจุบัน ด้วยเทคนิคการตัดต่อยีนแม่นยำสูงคริสเปอร์-แคสไนน์ (CRISPR/Cas9) ซึ่งเป็นผลงานรางวัลโนเบลสา...ดูเพิ่มเติม