สำบัดสำนวน

 • การศึกษา
 • ไลฟ์สไตล์
 • ปรัชญา
 • 0
 • 107
  โพสต์
 • 724
  ผู้ติดตาม
 • 💋เก็บเรื่องราว มาเรียงร้อย ถักทอสาน แล้วส่งผ่าน ตัวอักษร โคลงกลอนฉันท์ เพื่อจรรโลง ชโลมจิต อนุรักษ์กัน เนิ่นนานวัน กลัวห่างหาย สลายไป💋
 • สร้างเพจเมื่อ 28 พ.ค. 2020
 • ◾การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก...ล้วนเป็นทุกข์..... ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ก็ตาม ▪️
  ◾ความรักเอย เมื่อเกิดก่อ ก็ยึดติด
  .ความรักเอย หากอยู่ชิด อยากจะหวง...
  • 18