OEC News สภาการศึกษา

oecnews
 • หนังสือ
 • การศึกษา
 • ข่าว
 • 0
 • 683
  โพสต์
 • 1.2K
  ผู้ติดตาม
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ | หมายเลขโทรศัพท์ : 02-668-7161 ถึง 70 และ 02-668-7110 ถึง 24
 • สร้างเพจเมื่อ 4 เม.ย. 2021