RedDuck

การบันเทิง
สิ่งแวดล้อม
ความรัก
บอกเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ สิ่งบันเทิง ความรู้ สารคดี ตำนาน
  • งูเหลือม ยักษ์ใหญ่ เจ้าป่าแห่งเมืองกรุง
    ปัจจุบัน ข่าวกู้ภัยจับงูเหลือมที่บุกเข้าบ้านคนมีมากขึ้นเรื่อยๆ แถมสถานที่พบเจอหลายแห่งมักอยู่ในกรุงเทพมหานคร เมืองที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนอาคารสูงใหญ่มากมาย แทบจะไม่น่าเชื่อว่างูพวกนี้สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในเมืองกรุงได้อย่างไม่ยาก... อ่านต่อ
      ปลุกปัญญา
      ชอบดูครับว่างูนี้พันธ์อะไร