SASINOEY

 • ความงาม
 • สิ่งแวดล้อม
 • ไลฟ์สไตล์
 • 1
 • 12
  โพสต์
 • 81
  ผู้ติดตาม
 • สร้างเพจเมื่อ 17 มิ.ย. 2021
 • วันนี้เพิ่งกดจองวัคซีน moderna พร้อมจ่ายค่ามัดจำกับทางโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกไปค่ะ 💉
  1
  เขาจะมีให้เลือก 2 แพคเกจ คือ...
  2