cover

การเงินแบบชาวบ้าน

 • เศรษฐศาสตร์
 • การลงทุน
 • 0
 • 4
  โพสต์
 • 14
  ผู้ติดตาม
 • เคล็ดลับการเงินสำหรับชาวบ้าน ฝากเงิน ยืมเงิน ออมเงิน
 • สร้างเพจเมื่อ 27 มี.ค. 2022
 • เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในภาวะเงินเฟ้อ เราจะต้องเผชิญกับสินค้าและบริการที่มีราคาแพงขึ้น การรับมือกับเงินเฟ้อ ฉบับชาวบ้านแบบเราๆ ทำอะไรได้บ้าง?
  🚗 อย่าเพิ่งซื้อรถหรือสินทรัพย์ราคาสูงที่มีมูลค่าลดลง
  ไม่จำเป็นอย่าเพิ่งซื้อครับ โดยเฉพาะรถที่เป็นสินทรัพย์ที่มีราคาสูงและเส... อ่านต่อ
 • 📉 ภาวะเงินเฟ้อที่เราได้ยินกันบ่อยในช่วงนี้ มันคืออะไร?
  ถ้าใครยังไม่รู้จักเงินเฟ้อ บอกเลยครับว่าตอนนี้ “ไม่รู้จักไม่ได้แล้ว”
  เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากและปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยอยู่ที่ 5.73% เรียกได้ว่าเป็นอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ 13 ปีทีเดียว... อ่านต่อ
 • 💰 อยากมีเงินเก็บให้ได้ดอกผลงอกเงย
  💰 สร้างวินัยทางการเงินให้ดีขึ้น
  💰 ไม่ต้องการนำเงินไปลงทุนอะไรให้เกิดความเสี่ยงสูง
  💰 แถมได้ประวัติทางเครดิตทางการเงินดี ขอสินเชื่ออะไรในอนาคตก็อนุมัติง่... อ่านต่อ
 • มีปัญหาทางการเงิน มองหาสินเชื่อดอกถูกไว้ใจได้ มาทางนี้เลยครับ
  ตอนนี้ธนาคารออมสินได้ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19
  ซึ่งจุดเด่นของสินเชื่อนี้คืออัตราดอกเบี้ยที่ถูก แม้จะได้วงเงินไม่สูงมา... อ่านต่อ