มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำสอนของครู

 • ปรัชญา
 • 0
 • 60
  โพสต์
 • 14
  ผู้ติดตาม
 • ยกระดับคุณค่าของจิตวิญญาณมนุษย์
 • สร้างเพจเมื่อ 21 พ.ค. 2022
 • เหตุ 4 ประการของสังสารวัฏ
  .
  ศิษย์ : อะไรคือเหตุให้ยังติดอยู่ในสังสารวัฏ เวียนว่ายอยู่ในความทุกข์ ไม่หลุดพ้นเสียที ?...
 • การตื่นรู้-การไม่ตื่นรู้
  .
  การตื่นรู้ คือ การมองเห็นความจริง ซึ้งจากใจข้างในว่า เราทั้งหลาย มนุษย์ สัตว์ทุกชีวิตและสรรพสิ่งในธรรมชาติ ล้วน...
 • รัก..ไม่ต้องสร้าง
  .
  ดวงอาทิตย์ มีธรรมชาติที่จะส่องแสง
  ท้องฟ้า มีธรรมชาติว่างและกว้างใหญ่...
 • แม่..คือพระโพธิสัตว์ของโลก
  .
  ความรักเมตตายิ่งใหญ่ ในหัวใจแม่
  เสียสละให้ลูกได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิต...
 • หลุมพราง 12 ประการของการปฏิบัติธรรม
  .
  คนส่วนมาก เข้าหาธรรมก็ต่อเมื่อเจอความทุกข์ คุรุอาจารย์ ท่านเมตตาเตือนเสมอ ว่า...
 • เธอคือดวงตาแห่งพิภพ
  ( You are the Eyes of the World )
  " สงบเยือกเย็นเป็นธรรมชาติ ไร้ร่องรอยดุจอวกาศ ประมวลไว้ซึ่งความเป็นทั้งหมด เอกภาพของการตระหนักรู้และห้วงการรับรู้ซึ่งสดใหม่ตลอด ไม่เปลี่ย...
 • เมื่อศิษย์พร้อม ครู(ภายใน)จะปรากฏ
  .
  ครูภายใน ( Inner master) คือปรีชาญาณพลังสร้างสรรค์ชีวิต ซึ่งเป็นพลังเดียวกับที่สร้างทุกสิ่งในจักรวาลนี้ มีอยู่สมบูรณ์ในทุกคน พร้อมที่จะปราก...
 • นำสู่จิตเดิมแท้ (Essence of Mind )
  ตลอดชีวิต เธอไม่เคยเห็นศีรษะด้วยตาตัวเองเลย
  มีแต่ความรู้สึกหนักทึบ โหวงเหวง ลอยอยู่บนบ่าทั้งสอง
  อาศัยภาพที่สะท้อนจากกระจกเงา ซึ่งแม้จะกลับข้างซ้ายขวา...
 • ดนตรีแห่งชีวิต (Symphony of Life)
  ยามที่ได้ฟังบทเพลงใดๆ ทั้งการขับร้องและบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีหลายชนิดสอดประสาน มีทั้งเร็วช้า แหลมทุ้ม นุ่มเบาหรือหนักแน่น นั่นคือความไพเราะงดงามอันวิจิตรบรรจง ซึ่งศิลปินได้สร้างสรรค์ไว้...
 • "ความเพียรชอบ” กับ “ความพยายาม” ในการภาวนานั้น ต่างกันอย่างไร
  "ความเพียรชอบ" ที่เป็นหนึ่งในอริยมรรค มีองค์แปด ในข้อสัมมาวายามะ และ บารมี 6 (วิริยะบารมี) หมายถึง เมื่อมีความเมตตากรุณาเป็นธรรมชาติของการกระทำ การศึกษาปฏิบัติธรรม ภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมก็ตั้งใจให้เป็นไปเพื่...