ส.ฐาปณา

 • ปรัชญา
 • 0
 • 1
  โพสต์
 • 4
  ผู้ติดตาม
 • ผมสนใจการเขียนเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้ เพจนี้เอาไว้แชร์ความคิดเห็นของผมเอง ผมมีเพจในเฟสบุ๊คอีก 1 ช่องทางด้วย ตรงนั้นมีบทความเยอะกว่า Facebook : https://www.facebook.com/S.ettingWriter
 • สร้างเพจเมื่อ 24 ต.ค. 2022
 • ความคิดเชิงวิพากษ์กับการแสวงหาความรู้
  1
  สิ่งที่ผมจะเขียนต่อไปนี้เป็นสรุปแนวคิดในการแสวงหาความรู้ของผมที่ตกผลึกจากประสบการณ์ และการครุ่นคิด ผมเคยเขียนฉบับยาวไว้เมื่อนานมากแล้ว แต่ครั้งนี้จะปรับปรุงใหม่ให้กระชับ อ่านง่ายขึ้นจากบทความเก่าที่ค่อนข้างอ่าน... อ่านต่อ