ขมวดคิ้ว

  • 0
  • 1
   โพสต์
  • 2
   ผู้ติดตาม
  • อย่าปลงใจเชื่อ อ่านแล้วนำกลับมาคิด วิเคราะห์ พิจารณาอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงดำเนินการขั้นต่อไป หรือจึงปฏิบัติ
  • สร้างเพจเมื่อ 1 ธ.ค. 2022