Blockdit Logo (Mobile)

เด็กหญิงโลกสวย

panarat

อาหาร
ไลฟ์สไตล์
การท่องเที่ยว
📝สะท้อนความคิดเล็กๆ และแง่มุมหนึ่ง ที่พยายามแง่บวก เพื่อให้โลกรอบตัวเราสวยงาม และ ผ่อนคลาย สดใส 💌อาจไม่ใช่ทั้งหมดที่สมบูรณ์ ...ดูเพิ่มเติม
ซีรีส์
หันมาทำดีกันเยอะๆ
บนสวรรค์มีพื้นที่มากมายเหลือเฟือ สำหรับ คนที่กลับใจใหม่ และรักษาชีวิตเป็นอย่างดี!!!
กลับใจละทิ้งจากสิ่งไม่ดี หันกลับสู่สิ่งดีกันนะคะ ❤️
#ข้อคิด #กำลังใจ #ชีวิตคริสเตียน #บทความคริสเตียน...อ่านต่อ
เด็กบ้านนอก
ติดตามครับผม
ดีงาม
พระพร = เป็นสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้า
อนุสรณ์พระเจ้า = เป็นสิ่งที่เราทำขึ้น เพื่อระลึก และ เตือนใจตนเองในภายภาคหน้าถึงสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้า เพื่อไม่ให้หลงลืมพระคุณพระเจ้าที่มีต่อเราอย่างเจาะจง
ดังนั้น ... การทำอนุสรณ์พระพรต้องเป็นสิ่งที่ทำให้เราระลึกถึงพระพรได้ ** หาใช่ทำไปตามระเบียบการเท่านั้น โดยปราศจากการมีผลต่อจิตใจ และ ความทรงจำของตนเอง!!! ......อ่านต่อ
คำหนุนใจ
มาติดตามอีกคนค่ะ
พระพรจากพระเจ้า
พระพรจากพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เสมอ...
เพราะมาจากพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเรา
นับพระพรให้เป็น เพื่อจะเป็นคนที่มีความสุขใจกับสิ่งที่ได้รับ 😇...อ่านต่อ
อธิษฐานเพื่อเศรษฐกิจไทยในวิกฤตนี้
#คำอธิษฐานประจำวัน :: #หมวดพิเศษ
🕎 #คำอธิษฐาน :: #เพื่อเศรษฐกิจในยามวิกฤตโรคระบาด
🍀"ข้าแต่พระเจ้า... ผู้ทรงเป็นคำตอบ และ ทางออกของเราทั้งหลาย
🍀ขอทรงปลดปล่อยสภาวะเศรษฐกิจ >> ให้ไหลลื่น ได้ทุกระบบ
🍀ขอทรงอวยพรทุกคนที่สัตย์ซื่อ >> ให้ไม่ขาดสิ่งดีอันใดเลย
🍀ขอทรงเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดอยู่ หรือ น้อยนิด >> ให้กลับมีมากเพียงพอ ทั้งข้าวปลา...อ่านต่อ
ร่วมกันๆ
#คำอธิษฐาน : #เพื่อประเทศชาตในยามวิกฤตโรคระบาด
😘😘😘😘😘😘...อ่านต่อ
ร่วมกัน อธิษฐานเพื่อประเทศไทย
#คำอธิษฐานประจำวัน :: #หมวดพิเศษ
🎯 #ถ้อยคำ :: "กล่าวอวยพร และ เรียกคืนสิ่งดี เพื่อประเทศชาติ ซึ่งจะส่งผลถึงทุกคน"
🕎 #คำอธิษฐาน :: #เพื่อประเทศชาติในยามวิกฤตโรคระบาด
 
🍀"ข้าแต่พระเจ้า... พระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และ แผ่นดินโลก รวมถึงประเทศไทย...อ่านต่อ
บ้านสุขโบราณ 🔔 ผสานอักษร
ติดตามครับ ขอเป็นกำลังใจให้ครับ
ใส่ หรือ ไม่ใส่ ??? หน้ากากอนามัยดี ???...อ่านต่อ
แอ๋ววรรณอนงค์
ได้ความรู้ดีคะ แวะมาติดตามคะ