ภราดร

paradon.don

[BREAKING] วันนี้ประเทศไทยมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น 53 ราย (มี 42 รายมาจากการค้นหาเชิงรุก ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมด) ยอดสะสม 2,907 ยอด Active 309
โดยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจาก หลากหลายอาชีพ หลายสถานที่ ได้แก่
-ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า 3 ราย
-ไปสถานที่ชุมนุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 1 ราย...อ่านต่อ