เหนือทุกอย่างได้ แค่..."ไม่ยอมแพ้"
"เก่ง" กว่า
ก็ใช่ว่าจะ... "ประสบความสำเร็จ"
.
"อายุ" มากกว่า
ก็ใช่ว่าจะ... "ประสบความสำเร็จ"
.
มี "ความรู้" มากกว่า
ก็ใช่ว่าจะ... "ประสบความสำเร็จ"
.
"เรียนจบ" สูงกว่า
ก็ใช่ว่าจะ... "ประสบความสำเร็จ"
.
"เกรดเฉลี่ย" สูงกว่า
ก็ใช่ว่าจะ... "ประสบความสำเร็จ"
.
"หน้าตาดี" กว่า
ก็ใช่ว่าจะ... "ประสบความสำเร็จ"
.
"หุ่นดี" กว่า
ก็ใช่ว่าจะ... "ประสบความสำเร็จ"
.
แต่การ "ไม่ยอมแพ้" มากกว่า
ที่จะทำให้เรา "ประสบความสำเร็จ"
ได้ในที่สุด!
-Neemmy BK-
  • 21
โฆษณา