EP.4 - งบดุล..บุคคล!!
การเงินบุคคลแบบดอยๆ - [เทรดมั่วทัวร์ดอย]
การเงินบุคคลแบบดอยๆ - [เทรดมั่วทัวร์ดอย]
วันนี้ คุณอยู่ห่างไกลแค่ไหนจากเป้าหมาย..
จากใน EP. ก่อนๆ ผมได้มีการเปรียบเทียบการเดินทางตลอดชีวิต เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ฝันไว้ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมา”เช็คอิน” กันสักหน่อยครับ ว่าเราอยู่ตำแหน่งไหน บนแผนที่การเดินทางของเราด้วย.."งบดุลบุคคล"กัน
การเงินบุคคลแบบดอยๆ - [เทรดมั่วทัวร์ดอย]
งบดุล..บุคคล!!
งบดุลบุคคล มีความสำคัญอย่างมากครับ ซึ่งผมได้มีการเปรียบเทียบไวว่าเป็นดั่ง GPS ที่คอยระบุตำแหน่งตลอดการเดินทาง ประโยชน์จากการทำงบดุลบุคคล...ก็คือ!
1.ช่วยประเมินสถานะทางการเงินปัจจุบันได้ครับ รู้ว่าตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่ สินทรัพย์ประเภทใดบ้าง
2.เมื่อรู้สถานะทางการเงิน เราจะรู้ถึงความเสี่ยง ข้อจำกัด และสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการจัดการและการวางแผนต่อได้
3.ความสำคัญเรื่องสุดท้าย เป็นประโยชน์กับเราเองครับ ในการมองเห็นการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการบริหารจัดการการเงินของเรา ดั่ง GPS ที่คอยระบุตำแหน่งในทุกๆเดือน ทุกๆปีที่เรากำลังเดินหน้าไปสู่จุดหมายครับ
มาเริ่มสร้าง GPS นี้กันเถอะ.!!
ก่อนอื่นเลย ผมคงต้องพูดถึงความหมายของคำว่า "งบดุล" งบดุลในที่นี้..คือ รายการแสดงฐานะทางการเงิน ที่มีการเท่ากันของส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วนหลัก คือ..
-สินทรัพย์
-หนี้สิน
-ความมั่งคั่ง
ทั้ง 3 ส่วนมีความสัมพันธ์กัน..โดย "สินทรัพย์ = หนี้สิน + ความมั่งคั่ง" ทีนี้..เราก็จะได้หน้าตางบดุลบุคคลคร่าวๆประมาณนี้ครับ
"สินทรัพย์ = หนี้สิน + ความมั่งคั่ง"
"สินทรัพย์"
ในส่วนของ"สินทรัพย์" จะเป็นการนำเอาสิ่งของทุกอย่างของเราที่มีค่า..มาทำการจัดแจงเป็นรายการลงในนี้ครับ โดยการจัดรายการของสินทรัพย์ ถูกจัดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ใช้ส่วนตัว
"สินทรัพย์เพื่อการลงทุน" เป็นสินทรัพย์สำคัญสุดในระยะยาว
"สินทรัพย์สภาพคล่อง" คือ..สินทรัพย์ที่มีความสำคัญสำหรับเหตุการณ์ในปัจจุบันครับ มักเป็รของมีค่าที่อยู่ในรูปแบบของ"เงินสด"หรือใกล้เคียงกับเงินสด ความโดดเด่นก็ตามชื่อเลยครับ คือมีสภาพคล่องที่สูง สามารถโอนย้าย จ่ายคืนได้รวดเร็ว จึงเหมาะสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การสำรองเงินเผื่อเหตุการณ์ยามฉุกเฉิน ซึ่งเราต้องทำการจัดสรรสินทรัพย์ส่วนนี้เอาไว้ให้เหมาะสม ตามแต่ละความจำเป็นของบุคคลๆ..ไปครับ
2
ถ้าย้อนกลับไปใน EP2. ผมได้พูดถึง..พาหนะหรือเครื่องมือ ที่จะย่อระยะทางระหว่างผมกับจุดหมายให้สั้นลง...มันก็คือเรื่องของ"สินทรัพย์เพื่อการลงทุน"นี่เองครับ สำหรับผม สินทรัพย์ประเภทนี้..เป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญที่สุดครับ เพราะมันจะส่งผลต่อชีวิตเราในระยะยาว เราจึงต้องทำการจัดสรรสินทรัพย์ส่วนที่เหลือเพียงพอสำหรับสภาพคล่องแล้ว ไป"ลงทุน" ลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน..ให้เงินทำงานและงอกเงยออกผลกลับมาสู่เรานั่นเอง ตัวอย่างเช่น การลงทุนในหุ้น กองทุน ประกันชีวิต เงินออมสำหรับการเกษียณ ฯลฯ สินหรับเหล่านี้..จะทำเราสามารถไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นครับ
สินทรัพย์ประเภทสุดท้ายคือ "สินทรัพย์ใช้ส่วนตัว"เป็นสินทรัพย์ที่จะสร้างความสุขความสบายให้กับเราครับ สำหรับผมสินทรัพย์ประเภทนี้ เป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมีราคาสูง..แต่ถ้าเราไม่มีเลย ชีวิตก็คงจะไม่มีความสุขครับ ตัวอย่างเช่น บ้าน รถ ที่ดิน คอนโด หรือของสะสมมีค่า เป็นต้น
"หนี้สิน"
ดาบสองคม - "หนี้สิน"
หนี้สิน เป็นส่วนประกอบที่ 2 ของงบดุลบุคคล และมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสินทรัพย์ครับ เพราะว่าหนี้สินนั้น เปรียบเสมือนดาบสองคม..ถ้าหากเราขาดความรู้ในการใช้ อันตรายอาจจะเกิดขึ้นกับเราแทนได้ครับ เพราะคมแรกของหนี้สิน คือ ความสามารถในการขยายเงินของเราให้เข้าถึงสินทรัพย์ที่มีราคาสูง หรือมีขนาดใหญ่กว่าเงินเดือนของเราครับ ส่วนคมที่สอง คือ หนี้สิน..มันมาพร้อม"ดอกเบี้ย" และดอกเบี้ยก็จะแปลเปลี่ยนไปเข้าร่วมขบวนการ"รายจ่าย" ในชื่อ รายจ่ายดอกเบี้ย ร่วมกันลักพาเงินเราหายไปนั่นเอง..
การแบ่งประเภทหนี้สินนั้น จะจำแนกตามระยะเวลาครับ..แบ่งออกเป็น
1.หนี้สินระยะสั้น ตัวอย่าง..เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้กู้เพื่อซื้อสินค้า
2.หนี้สินระยะยาว เช่น เงินกู้เพื่อการศึกษา กู้ซื้อบ้าน กู้ซื้อรถยนต์
ผมขอยกตัวอย่างหนี้สิน.. ที่เป็นลักษณะหนี้เพื่อการบริโภคครับ ข้อดี..คือ เราจะได้สินค้ามาก่อน และไม่เสียเงินก้อนโตออกไป แต่สิ่งที่จะตามมา คือ ภาระรายจ่ายต่อเดือนเพิ่มสูงขึ้นครับ ยิ่งถ้าเราเป็นหนี้บริโภคมากๆแล้ว ผมชื่อว่า...เราไปถึงจุดหมายได้ยากครับ เพราะสมการความเคยชินการใช้เงิน..คือ "รายได้-รายจ่าย = เงินออม" หากรายจ่ายจากการเป็นหนี้ เพิ่มขึ้นจนตามทันรายได้..เราจะไม่มีเงินออมแน่ๆครับ เมื่อไม่มีเงินออม การลงทุนไม่เกิด..นับว่าเป็นกับดักที่จะคอยหน่วงการเดินทางไปยังเป้าหมายที่ต้องระวังเช่นกันนะครับ ดังนั้นเราต้องบริหารจัดการหนี้สินให้มีความเหมาะสมครับ และเปลี่ยนสมการเป็น "รายได้ - เงินออม = รายจ่าย" มาใช้ด้วยครับ ผมเชื่อว่า..จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแน่นอน
สุดท้ายคือ "ความมั่งคั่ง"
"ความมั่งคั่ง = สินทรัพย์ - หนี้สิน"
ถ้าหากพูดถึงความมั่งคั่ง..เราวัดความมั่งคั่งได้จากอะไร??
เดิมนั้น..ผมเองก็เข้าใจว่า ความมั่งคั่งกับความรวย มันก็คือสิ่งๆเดียวกัน แบบนี้เราก็น่าจะสามารถดูความมั่งคั่งของคนได้จาก การมีบ้าน มีรถ มีเงินเก็บ มีไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา.. แต่มันจะเป็นแบบนั้นเลย จริงหรอ??
เรารู้แล้วว่า เมื่อนำสิ่งของมีค่ามาจัดรายการเป็นสินทรัพย์ แต่เบื้องหลังของสินทรัพย์ที่ได้มานั้น อาจจะมีหนี้สินเป็นส่วนผสม ดังนั้นความเข้าใจในอดีตของผมจึงผิด.. แล้วคำตอบที่ถูกต้องหล่ะ..?? คืออัลไล
"ความมั่งคั่ง = สินทรัพย์ - หนี้สิน"
อ๋อวว.. งี้ก็แปลว่า ความมั่งคั่งจะเกิดก็ต่อเมื่อ..!! สินทรัพย์ที่มี เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้เกิดจากหนี้สินหน่ะสิ.. ใช่ครับ แต่ไม่ทั้งหมด.. ห๊ะ!!..ยังไงฟะ??
งั้นผมขอตัดจบ EP.4 - "งบดุล..บุคคล!!" ไว้เพียงเท่านี้นะครับ.. พร้อมด้วยคำคมเด็ดประจำวันนี้..คื.
"ไม่มีหนี้ คือ ลาภอันประเสริฐ"
แล้วพบกันใหม่ EP.หน้า ในซี่รี่ย์ชุด..การเงินบุคคลแบบดอยๆ - [เทรดมั่วทัวร์ดอย] กับ..
EP.5 - เช็คชัวร์..(ก่อน)ทัวร์ดอย!?
ร่วมกันพูดคุย คอมเม้นหรือสามารถแนะนำความเห็นเข้ามาได้ครับ
ถ้าชอบ กด Like กด Share และกดติดตามกันให้กำลังใจกันได้เลยครับ :))
#เทรดมั่วทัวร์ดอย
45ถูกใจ
21แชร์
9.5Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   สี จิ้นผิง ถึงมอสโกแล้ว โลกจับตาสัมพันธ์จีน-รัสเซียบทใหม่ในประวัติศาสตร์ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน เดินทางถึงกรุงมอสโกแล้ววันนี้ (20 มี.ค.) เป็นการเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ 3 วันเพื่อกระชับความสัมพันธ์จีนและรัสเซีย พร้อมยกบทบาทจีนเป็นคนกลางเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในยูเครน
   ด่วน โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ ยุบสภาแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะกำหนดวันเลือกตั้งในช่วงระยะเวลา 45-60 วัน หลังจากนี้
   • อ้าว เราทำสงครามกันหรือ? เกาะกวมตกเป็นของอเมริกา เพราะไม่รู้ว่าตัวเองมีสงครามกับอเมริกาอยู่!?
   AT1 อิหยังว่ะ ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้กระแสธนาคาร Credit Suisse (CS) ชื่อดัง ทำให้อิฉันเกาหัวแกรกๆถึงความโกลาหลที่มันเกิดขึ้น
   ดูทั้งหมด