19 เม.ย. 2020 เวลา 07:20 • ประวัติศาสตร์
เจาะเวลาหาอดีตพาไปดู จุดที่เคยเป็น
สถานที่สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ พระเจ้ากรุงธนบุรี ฉากสุดท้ายของกรุงธนบุรี หลักฐานตามพระราชพงศาวดาร 2 ฉบับ ได้แก่
- พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาฉบับพระราชหัตถเลขา
- พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม)
แม้เนื้อความบนพระราชพงศาวดารทั้งสองฉบับ อาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียว แต่ก็ได้ให้ความชัดเจนถึงสถานที่ปิดฉากพระเจ้ากรุงธนบุรีไว้เหมือนกัน
***โดย พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาฉบับพระราชหัตถเลขา ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับจุดสวรรคตไว้ดังนี้
“ผู้คุมและเพชฌฆาตก็หามออกไปนอกพระราชวัง ถึงหน้าป้อมวิชัยประสิทธิ์ก็ประหารชีวิตตัดศีรษะถึงแก่พิราลัย”
***และฝ่ายพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับจุดสวรรคตไว้ดังนี้
“ เมื่อพระเจ้าแผ่นดินอาสัจละสุจริตธรรมเสีย ประพฤติการทุจริตฉะนี้ ก็เห็นว่าเป็นเสี้ยนหนามหลักตออันใหญ่อยู่ในแผ่นดิน จะละไว้มิได้ ขอให้ปริวัตรออกประหารเสีย ฝ่ายทแกล้วทหารทั้งปวงมีใจเจ็บแค้นเป็นอันมาก ก็นำเอาพระเจ้าแผ่นดินและพวกโจทย์ทั้งปวงนั้นไปสำเร็จ ณ ป้อมท้ายเมืองในทันใดนั้น”
จึงสามารถกล่าวได้ว่าสถานที่แห่งนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่เรื่องราวดังกล่าวได้เกิดขึ้นจริง เพราะพระราชพงศาวดารทั้ง 2 ฉบับนี้ มีเนื้อหาคล้ายคลึงสอดคล้องกัน แม้ในฉากสุดท้ายจะมีรายละเอียดแตกต่างกันถึงวิธีในการสำเร็จโทษที่ไม่ชัดเจนแต่ก็ได้ระบุพิกัดถึงจุดสวรรคตไว้อย่างชัดเจนเหมือนกัน
ย้อนไปในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ สร้าง”ป้อมวิไชยเยนทร์” ณ เมืองบางกอกขึ้นใหม่ ริมแม่น้ำ ตามคำกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาวิชเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน)
ต่อมาป้อมแห่งนี้ได้ถูกพระราชทานนามใหม่เป็น
“วิไชยประสิทธิ์” ในสมัยกรุงธนบุรี
ป้อมนี้อยู่ในเขตพระราชวังเดิม ปัจจุบันเป็นเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพเรือ
ส่วนเรื่องประเด็นต่างๆเกี่ยวกับ
การสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ทางเพจจะนำประเด็นนี้มาเขียนในโอกาสต่อไป
🙏 ขอบพระคุณครับ🙏

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
Royal cat
ขอบคุณครับ