🔗 คนเรานั้นเกี่ยวพันโดยไม่เคยพบเจอ
หลายครั้งนอกห้องเรียนแล้ว
.
เ ร า ยั ง เ ติ บ โ ต
มีความรู้
ได้ความคิด และรู้สึกนึกคิดได้..
จากการอ่านเรื่องที่คนอื่นเขียน
ได้ฟังเรื่องที่คนอื่นเล่า
ได้ดูหรือเห็นคนอื่นแสดงให้ดูนั้น
.. ก็ ม า ก เ ล ย นะคะ ..
หากมีโอกาสได้แบ่งปันบ้าง
ก็ทำเถอะค่ะ
ไม่แน่หรอกนะคะว่า ..
สิ่งเล็ก ๆ ที่เราหยิบยื่นให้บางคน
ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือที่เราเขียน
ข้อคิดเพียงเล็กน้อย
หรือคำพูดดี ๆ ไม่กี่ประโยค
..
มั น จุ ด ป ร ะ ก า ย
และ เ ป ลี่ ย น ชี วิ ต คน ๆ หนึ่งได้
ไม่มากก็น้อย แต่ ไ ด้ จ ริ ง ๆ
.
ฉัน เ ค ย ไ ด้ รั บ อย่างนั้นมาแล้ว 🥰
.
.
“ คนเรานั้นเกี่ยวพันโดยไม่เคยพบเจอ “
นั้นจริงมาก! เหมือนเราหลาย ๆ คน ที่ความรู้สึกดี ๆ เกี่ยวกันไว้ ผ่านตัวหนังสือคุยกันไปมานี่แหละนะคะ 🙌🙌🤟
ขอให้มีความสุขสม่ำเสมอในทุก ๆ วันนะคะ
สุขสันต์วันอังคารค่ะ 🌸🍃
..
รฉัตร วรรณกุล
05 พฤษภา’ 2563

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    แมวเศษเล็บ
    สนับสนุน30 เพชร
    หัวเราะให้กับชีวิต 555
    ชอบบทความนี้มากครับ ซึ้งครับ