มีบัญชีอยู่แล้ว?
🔍 ถึงทำก็ไม่น่าจะดี!
. ไม่ทำซะดีกว่าไหม ?!
ตัวฉันเองนี่แหละ!
เป็นคนที่เคยคิดว่า ..
.
. ถึ ง ทำ ก็ ไ ม่ น่ า จ ะ ดี!!
ไ ม่ ทำ ดี ก ว่ า ...
เคยคิดอย่างนี้ เป็นอย่างนี้ และทำอย่างนี้
คือ ไม่ทำอะไรเลยกับสิ่งที่ไม่มั่นใจว่าจะทำได้
แต่ก่อนนั้นเป็นหนักมากค่ะ 😅
ระยะหลัง ๆ
ไม่แน่ใจว่า จะทำได้
แต่คิดว่ามีโอกาสที่จะได้ทำ นับว่าโชคดีมาก
.
สิ่งที่พิจารณาแล้วว่าเป็นเรื่องดี ๆ
มีโอกาสและจังหวะดี ๆ จะปล่อยให้ผ่านไปทำไม?!
. ถึ ง ทำ ..
ต อ น นี้ ไ ม่ น่ า จ ะ ดี!
ก็ ล อ ง ทำ ก่ อ น ไ ห ม ?
ทำดูก่อน ลองทำก่อน
ใช่หรือไม่ ทำได้หรือเปล่า ดีหรือแย่
ผ่านการลงมือทำแล้ว.. ถึงจะรู้
ไม่ใช่เพียงแค่คิดว่า
ไม่น่าจะทำได้ ก็ล้มเลิกซะแล้ว!
เป็นกำลังใจให้คนที่ไม่ค่อยกล้าทำอะไร
ที่ตัวเองไม่มั่นใจว่าจะทำได้นะคะ..ล อ ง ดู ค่ ะ
.
มันอาจจะ ไ ม่ ดี นั ก เ มื่ อ แ ร ก เ ริ่ ม
แต่มันต้อง ดี ได้ .. ดี ขึ้ น ไ ด้ สิ !
🙌🙌✌️
รฉัตร วรรณกุล
12 พฤษภา’ 2563

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    Spirits of Siam
    สนับสนุน20 เพชร
    Just Read It แค่อ่านมันส์
    เชื่อมั่น เฮ้ !!