11 พ.ค. 2020 เวลา 06:16 • ความคิดเห็น
🆘 New Normal ชีวิตวิถีใหม่ วันแรกของการเปิดทำงาน
ผมเชื่อว่าอีกไม่นาน การติดสติ๊กเกอร์ห้ามนั่งบนเก้าอี้รถเมล์ รถไฟฟ้า แบบตัวเว้นตัว จะถูกยกเลิก เพราะวันนี้วันเดียว การโดยสารก็กลับมาแน่นคึกคักเหมือนเดิม
New Normal เป็นคำที่ใช้อย่างกว้างขว้างในด้านการเงินและธุรกิจมาก่อน โดยพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่วัดเป็นตัวเลขได้เมื่อเกิดภาวะบางอย่างขึ้น
ชีวิตวิถีใหม่ New Normal
บริษัทส่วนใหญ่เปิดให้บริการไปตั้งแต่ต้นเดือน พฤษภาคม 63 แต่ด้วยสัปดาห์แรกมีวันหยุดหลายวัน บางจนจึงเริ่มกลับมาทำงานในวันจันทร์ที่ 11 เป็นวันแรก อย่างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ เริ่มจำกัดจำนวนผู้โดยสารจากต้นทางขึ้น เพื่อควบคุมจำนวนผู้โดยสารบนสถานีรถไฟฟ้า
🆘 แต่ผลกลับกลายเป็นว่า เมื่อผู้โดยสารขึ้นไปอยู่บนรถ ก็แน่นกันเหมือนเดิม
ในความต้องการแบบนี้ New Normal หรือวิถีชีวิตใหม่ของคุณล่ะครับ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ในส่วนมนุษย์เงินเดือนของผม เริ่มต้นออกจากบ้าน ก็ต้องเจอกับ​..
1 ใส่หน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้าน
2 พกเจลแอลกอฮอล์ 70% ไซส์พกพา
3 พกอาหารกลางวันไปกินที่ทำงาน
4 มีแก้วน้ำเป็นของตัวเอง ไม่กล้าใช้จากร้านอาหาร
5 ติดสติ๊กเกอร์หลังตรวจวัดไข้ก่อนเข้าตึก​​
💢 รวมไปถึงกลุ่มอื่น ๆ อย่างนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องเปลี่ยนมาเรียนทางไกล ใช้ Google meet หรือแอปฯ อื่น ๆ เรียนมองหน้าครูผ่านจอกันไปอีก
ทั้งหมดนี้เราประเมินเวลากันไว้ถึง 3 เดือน เพื่อป้องกันการระบาดกลับมารอบ 2 ที่ตอนนี้หลายประเทศที่พอคลายมาตรการ ก็กลับมาระบาดอีกครั้ง
แต่ผมเชื่อว่า ในประเทศไทย ประชาชนมีความตื่นรู้ มีพฤติกรรมที่รักษาสุขอนามัยดีพอสมควร รู้จักวิธีการฆ่าเชื้อโรค และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ร่วมช้อนกับผู้อื่นกันมาหลายปี โควิด-19 จึงไม่น่าจะกลับมาทำอันตรายคนไทยได้เยอะ ตราบที่เรารู้จักดูแลตัวเอง และดูแลคนรอบข้าง
ในขณะเดียวกันนี้ วัคซีนโควิดที่พร้อมใช้ในปี 64 ก็ต้องมาวางแผนกันว่าถ้าคิดค้นได้สำเร็จจริง ใครจะได้ฉีดเป็นกลุ่มแรก
เริ่มต้นจาก
กลุ่มแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนไข้
ผู้ทำงานในสนามบิน และสายการบินต่าง ๆ
ผู้มีอาชีพรับจ้างสาธารณะ
ผู้ที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้า และ ขนส่งสาธารณะทุกวัน
ผู้ป่วยกลุ่มที่มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง วัณโรค ทางเดินหายใจต่าง ๆ
นอกจากนี้เรื่องการจัดการเงินทอง ก็ต้องกลับมามองว่า เราควรจะวางแผนล่วงหน้ายาว ๆ กี่เดือน กี่ปี รวมถึงการวางแผนการเงินด้านสุขภาพ
แล้ว​ New Normal ของคุณล่ะครับ
มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้าง
11.05.2020
ที่มา : ความหมายของ New Normal ทางเศรษฐศาสตร์ https://www.scbeic.com/th/detail/product/1313

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา