คลื่นเสียง Binaural Beats สำหรับนั่งสมาธิ หรือเดินจงกรม 30 นาที
เหมาะสำหรับคนที่คุ้นกับคลื่นสมาธิดีแล้ว ออกแบบมาเพื่อให้พร้อมนั่งสมาธิยาว หรือเดินจงกรมยาว ปรับปรุงคลื่นสมองทุกย่านให้เข้าสู่สมดุล ทำให้หูตาตื่น ความคิดถูกเรียบเรียงให้เป็นระเบียบ
ฉะนั้น เมื่อนั่งคอตั้งหลังตรงรู้ลมหายใจ เพียงสังเกตว่าเกิดสายลมยาวได้ต่อเนื่องยาวนานประมาณใด หรือเริ่มสั้นลงตอนไหน ด้วยเวลาไม่นานก็จะเห็นสายลมหายใจปรากฏชัดอยู่ในความสว่าง กลางความว่างของจิต
หรือเมื่อเดินจงกรม เพียงฟังแล้วรู้สึกถึงจังหวะช้าเร็วของเท้ากระทบ กระทั่งจังหวะช้าเร็วของเท้ากระทบได้กลายเป็นศูนย์กลางที่ตั้งของสติ ไม่นานก็จะเกิดจิตเป็นสมาธิรู้ทั่วพร้อมขึ้นมาได้เองทั้งลืมตา
อันเนื่องจากคลื่นเสียงนี้ กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวสูง จึงไม่ควรฟังในท่านอน เพราะถ้าเผลอหลับในจังหวะที่สมองถูกปลุกให้ทำงาน ก็อาจเกิดผลกระทบในทางลบกับการนอนได้
อีกประการหนึ่ง คลื่นเสียงนี้ถูกออกแบบให้ไต่ระดับจากอ่อนไปหาเข้ม กล่าวคือ ค่อยๆกล่อมให้สงบ แล้วยกระดับขึ้นไปจนถึงปลุกให้สดชื่นตื่นตัวเต็มที่ ฉะนั้น หากมีเหตุให้เลิกฟังกลางคัน แล้วจะกลับมาฟังในหลายๆนาทีต่อมา ก็ต้องเริ่มฟังใหม่แต่ต้น มิฉะนั้น อาจเจอช่วงเข้ม ที่สมองถูกปลุกให้ตื่นตัวเร็วเกินไป แล้วปวดหัวจากการปรับตัวไม่ทันนั้นได้
คลื่นนี้มี Binaural Beats เป็นองค์ประกอบหลัก ออกแบบให้ปรับคลื่นสมองทุกย่านเข้าสู่สมดุล ซึ่งจะเกิดผลเหมือนรีเซ็ตสมองใหม่ ได้โอกาสแก้ตัวใหม่ คิดใหม่ โดยไม่มีความฟุ้งซ่านเก่าๆรบกวน เช่นในเสียงนั่งสมาธิ-เดินจงกรม ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงขึ้นไป จะปรับสมดุลคลื่นสมองแต่ละย่านเหล่านี้ตามลำดับ แบบค่อยเป็นค่อยไป
√ ปรับสมดุลคลื่นสมองย่านช้าสุด (Delta) ทำให้คุณรู้สึกว่า ถ้าเรื่องไม่จำเป็นต้องคิด ก็อย่าไปคิด จิตพร้อมจะเงียบเชียบเมื่อไร้เรื่องให้ต้องคิด
√ ปรับสมดุลคลื่นสมองย่านช้า (Theta) ทำให้คุณรู้สึกว่า เรื่องจริงเป็นอย่างไร ก็ควรรับไปอย่างนั้น ไม่ใช่เรื่องเกิดไปแล้ว ก็จะตะบี้ตะบัน อยากบังคับบัญชาให้มันไม่เกิดอยู่นั่น
√ ปรับสมดุลคลื่นสมองย่านเร็วปานกลาง (Alpha) ทำให้คุณรู้สึกว่า ชีวิตเป็นเรื่องสบายๆ ไม่มีปัญหาก็อย่าริสร้างปัญหา หรือต่อให้มีปัญหาก็แก้ปัญหาไป ไม่ใช่มัวนั่งทำหน้ากลุ้มเปล่า
√ ปรับสมดุลคลื่นสมองย่านเร็ว (Beta) ทำให้คุณรู้สึกว่า ถ้าจำเป็นต้องคิด ก็ตื่นตัวในการคิดเป็นเส้นตรงสู่เป้า ไม่ใช่คิดวนเป็นวงกลมแบบย่ำอยู่กับที่
√ ปรับสมดุลคลื่นสมองย่านเร็วสุด (Gamma) ทำให้คุณรู้สึกว่า กายใจผนึกกันเป็นพลังแรงสูง อาจรู้อะไรดีๆขึ้นมาเอง หรือคิดเรื่องยากออกได้ง่ายๆ
วิจัยและพัฒนาโดย คุณ ศรันย์ ไมตรีเวช เจ้าของนามปากกา "ดังตฤณ"
สามารถดาวน์โหลดคลื่นสติฟรี ได้ที่ https://dungtrin.com/BB/
#ฝึกสมาธิ #คลื่นเสียงฝึกสมาธิ #ปฏิบัติธรรมที่บ้าน