คลื่นเสียงสำหรับฝึกสมาธิ หรือเดินจงกรม 60 นาที นำด้วยบทเพลง กราบพระพุทธา ซึ่งเป็น บทเพลงเพื่อสร้างปีติสุข อันเกิดจากศรัทธาในพระศาสดา ขึ้นต้นมา จะมีเสียงครวญบาดใจ เตือนให้รู้สึกถึงชีวิตอันเป็นทุกข์และการโหยหาความหลุดพ้น แล้วตามด้วยน้ำเสียงแสนซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้ชี้ทางออก
เพียงปิดตาฟัง และรู้ลมหายใจไปด้วย ก็จะค่อยๆก่อให้เกิดปีติโสมนัสเอ่อขึ้นทีละน้อย อันเป็นเหตุให้ผ่อนคลาย พร้อมเกิดสมาธิได้ระดับหนึ่ง คล้ายเพิ่งผ่านการสวดมนต์ที่มีคุณภาพมาโดยดี
๑) สำหรับคลื่นสมาธิ ต้องใช้หูฟัง และแยกซ้ายขวาให้ถูกข้าง เพราะเทคโนโลยี Binaural Beats ต้องแยกคลื่นความถี่เสียงซ้ายขวาที่ต่างกันอย่างเด็ดขาด หากใช้ลำโพง ก็จะไม่เกิดค่าความต่างของคลื่นขึ้นมา
๒) นั่งคอตั้งหลังตรงสบายๆ ไม่จำเป็นต้องขัดสมาธิกับพื้น เชิดคางนิดหนึ่ง หลับตามองตรงไกลๆเพื่อให้จิตเปิด การก้มหน้าหรือเหลือบตาลงต่ำ ง่ายที่จะเลื่อนไปเลื่อนมาหลุกหลิก ทำให้จิตปิด ไม่พร้อมเกิดสมาธิ
๓) ระหว่างฟังให้สังเกตความต่างระหว่างลมหายใจไปเรื่อยๆ เพราะ ))เสียงสติ(( จะพุ่งเป้าปรับปรุงระบบทางเดินหายใจ ถ้าใจคุณสอดคล้องกับการทำงานของคลื่น ก็จะเกิดผลภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น แต่หากใจคิดเล็งไปทางอื่น ก็ไม่อาจทำนายว่าผลจะออกมาดีหรือไม่ดีอย่างไร
๔) อย่าพยายามบังคับจิตให้สงบ เพราะการบังคับจะก่อให้เกิดคลื่นสมองแบบฟุ้งซ่านขึ้นมาต้าน ))เสียงสติ(( ที่ถูกคือปล่อยให้ ))เสียงสติ(( ทำหน้าที่ปัดเป่าความฟุ้งซ่านให้เอง คุณมีหน้าที่เพียงสังเกตความต่างระหว่างลมหายใจเท่านั้น
๕) ฟังระหว่างเคลื่อนไหวแบบที่ไม่ต้องใช้ความคิดได้ เช่น เดินบนสายพาน วิ่งเหยาะ รดน้ำต้นไม้
๖) หลังฟังจบควรทำสมาธิต่อ นานเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้จิตแข็งแรงด้วยตนเอง
๗) หากเป็นคนคิดหนัก คิดมากอยู่โดยเดิม อาจรู้สึกหน่วงๆที่หน้าผากหรือหว่างคิ้วเมื่อฟังครั้งแรกๆ ถ้าใช้หลายรอบแล้วโล่งขึ้น แปลว่าปรับตัวดีขึ้น สมองส่วนหน้าทำงานน้อยลง แต่ถ้าใช้แล้วหนัก หรือปวดหัวโดยไม่ดีขึ้นเลย ให้ลองหันไปฟัง ‘คลื่นศรัทธา’ ก่อนมาฟัง ‘คลื่นสมาธิ’