Walter Isaacson ผู้เขียนหนังสือชีวประวัติ Steve Job
ได้ถอดบทเรียนความสำเร็จด้านบริหารจัดการ & ความเป็นผู้นำ ของ Steve Job
ที่นำพาองค์กรประสบความสำเร็จสูงสุด ....
👏“The Real Leadership Lessons of Steve Jobs”
The 14 keys to Steve Job’s success:
ซึ่งตีพิมพ์ใน Harvard Business Review
👍Steve Job เทคกูรู ที่ถูกยกย่องให้อยู่ในทำเนียบนักประดิษฐ์ยิ่งใหญ่ ที่ผลิกโฉมโลก
เฉกเช่น Thomas Edison, Henry Ford, and Walt Disney, etc.
🎗🎗🎗🎗🎗
Seriesนี้มี 15 EP ลองติดตามดู ท่านอาจได้มุมมอง แรงบันดาลใจที่หาค่ามิได้
🎗🎗🎗🎗🎗
📍EP 10/15 : Push for Perfection
(มุ่งมั่นในทุกสิ่งที่ทำ ให้สมบูรณ์แบบเสมอ)
CREDIT: www.ejobmag.com
Steve Job ขึ้นชื่อว่า ชื่นชอบความสวยงาม ชื่นชอบความสมบูรณ์แบบ
 
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ นอกจาก Simplifyแล้ว
Steve Job ยังให้ความสำคัญเรื่องความสวยงาม และความสมบูรณ์แบบ
👀“Vision ที่ 9 ที่ Steve Job มอบให้กับทีมงาน คือ Push for Perfection”
👨‍👧Steve Job ได้รับทัศนะคติ มุมมองเรื่องความสวยงาม และความสมบูรณ์แบบจากคุณพ่อ
👨🏻‍🔧ครั้งหนึ่งระหว่างการสร้างรั้วไม้ล้อมบ้านพัก
คุณพ่อบอกSteve Jobว่า
“ไม้ที่เลือกมาสร้างรั้ว ต้องเลือกชิ้นไม้ที่สวยงามทั้งหน้าและด้านหลัง”
.... แม้นด้านหลังรั้วไม้จะไม่มีใครมองเห็น
แต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าด้านหลังไม้ชิ้นนั้นเป็นอย่างไร
ความสวยงาม ความสมบูรณ์ คือสิ่งที่ควรจะเป็น
…เพราะเราจะรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยใจเรา สุขใจ ภูมิใจในสิ่งนั้นอย่างแท้จริง
👉นี่คือ หนึ่งใน Vision ที่ทีมงาน Apple ได้รับมอบหมายในทุกภารกิจ
ทีมงาน Engineer ถูกเน้นย้ำเสมอให้ตรวจสอบทุกจุดแนวเชื่อมบน Circuit Board ให้เรียบร้อย สวยงาม สมบูรณ์
… แม้นทุกผลิตภัณฑ์ของ Apple จะทุก Seal ปิดตายห้ามแกะ!
CREDIT: www.ejobmag.com
• The Real Leadership Lessons of Steve Jobs by Walter Isaacson, Published in Harvard Business Review, Issued April 2012; https://hbr.org/2012/04/the-real-leadership-lessons-of-steve-jobs
• The Real Leadership Lessons of Steve Jobs; Www.ejobmag.com

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
48 ถูกใจ
9 แชร์
9.6K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 48
    โฆษณา